Uluslararası Psikanaliz Yıllığı 2009

ImageUluslararası Psikanaliz Dergisi (The International Journal of Psychoanalysis-İJP)’in 2008 yılı makalelerinden derlenen Türkçe Uluslararası Psikanaliz Yıllığı 2009 çıktı!!

Uluslararası Psikanaliz Dergisi (İJP) 1920’de Ernest Jones tarafından, Sigmund Freud yönetiminde kurulmuştur. Tam hakemli bir dergi olup, yılda altı kez yayımlanmaktadır (Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim, Aralık).

Satın almak için lütfen tıklayınız.

Uluslararası Psikanaliz Yıllıkları, okurlara farklı psikanaliz yaklaşımlarını kendi anadillerinde takip etme, metinle ilgili daha serbest bir şekilde çağrışımda bulunma olanağını sunmak amacıyla, ilkin 1993’te Latin Amerika’da Portekizce ve İspanyolca olarak yayımlanmaya başlamıştır. Bunları Fransızca, İtalyanca, Almanca ve Rusça Yıllıklar’dan sonra şimdi de Türkçe Uluslararası Psikanaliz Yıllığı izlemektedir. Her yayın kurulu Uluslararası Psikanaliz Dergisi’nde (İJP) çıkmış makalelerden kendi seçimini yaptığından, çevrilen metinler bir Yıllık’tan ötekine farklılık göstermektedir. Türkçe Yıllıklar Psikanalist Bella Habip editörlüğünde gerçekleştirilmektedir. Yayın kurulu ve çevirmenleri derneğimizin üyesi psikanalist ve psikanalist adaylarından oluşan Uluslararası Psikanaliz Yıllığı Yapı Kredi yayınları tarafından yayımlanmaktadır.

Yayın Kurulu: Bella Habip (Başkan), Nilüfer Erdem (Başkan Yardımcısı), Aslı Day Korkmaz (Koordinatör), Ayla Yazıcı, Melis Tanık, Şeyda Sunar Postacı

Türkçe ve diğer dillerdeki Yıllıklar’la ilgili ayrıntılı bilgi için:

www.annualsofpsychoanalysis.com

www.psikeistanbul.org

ULUSLARARASI PSİKANALİZ YILLIĞI 2009

İçindekiler


* Önsöz - Jean-Michel Quinodoz • 5
* Uluslararası Psikanaliz Yıllığı Üzerine - Bella Habip • 7
* Değişen Bir Dünyada Psikanaliz - Cláudio Laks Eizirik • 11
* Gerçekdışılıkla Oynama: Aktarım ve Bilgisayar - Vittorio Lingiardi • 15
* Don Giovanni’nin İç Dünyası - Richard Rusbridger • 35
* Küçük Hans ve Düşünce Polisi: Süpervizöre Yönelik Aktarım Düşlemlerinin
   Bildirilmiş İlk Örneği Olarak “Polis Düşlemleri” - Jerome C. Wakefield • 53
* Patolojik Narsisizmde Zamanın Tahribi - Otto F. Kernberg • 77
* Psikanaliz Uygulamasında Kuramsal Çoğulluk ve Çoğulculuk – Juan Pablo  Jiménez • 91
* Karmaşanın Mantığı: Sonsuzluk ve Coşkusal Deneyim Üzerine Bazı Epistemolojik
   ve Klinik Değerlendirmeler – Pietro Bria ve Riccardo Lombardi • 115
* Madeleine ve Willy Baranger’nin Metnine Giriş: Dinamik Bir Alan Olarak 
  Analitik Durum - Beatriz de Léon de Bernardi • 135
* Dinamik Bir Alan Olarak Analitik Durum – Madeleine Baranger ve Willy Baranger • 151
* Freud’un Zamansallık Kavramı: Güncel Görüşlerle Olan Farklılıklar – André Green • 189
* Film Denemesi: Pisliğe, Arzuya ve Farklılığa Evet Demek: Evet (2004) - Britt-Marie Schiler • 203
* Özgeçmişler • 217
* Özel Adlar Dizini • 223
 

© 2018 Psiko-Alan.com, izinsiz kopyalanması yasaktır.