James F. Masterson- Gerçek Kendilik

 

LİTERA YAYINCILIK

 

Image Bu kitapta Freud'un ICH kavramıyla yola çıkılan, EGO ve KENDİLİK farklılığında bir tarihsel süreçteki Kendilik açılımı detaylı bir şekilde incelenmektedir. Masterson'un öne sürdüğü Gerçek Kendilik kavramının, diğer kavramlara benzerlikleri ve farklılıkları ortaya konmuştur.

Kitabı önemli kılan diğer iki husus, kendiliğin gelişimindeki sosyokültürel etmenler ve kendiliğin sanatsal yaratıcılıktaki rolüdür.

Masterson'un bu bağlamda, İsrail'deki bölgesel bir uygulama ve özellikle Japon Kültürü üzerine yaptığı ayrıntılı tespit ve gözlemleri büyük önem arzetmektedir. Özellikle Japon Kültürü ve Türkiye Kültürü'nün benzerlikleri ve klinik tabloları, bizi çok farklı düşünce ve ufuklara kanatlandıracaktır.

Sanatsal yaratıcılığın gerçek kendilikle ilişkisini görmek de okuyucu için çok önemli olsa gerek.

Satın almak için kütfen tıklanız.


© 2018 Psiko-Alan.com, izinsiz kopyalanması yasaktır.