Ertuğrul Köroğlu- Terapi- Yeni bir Yaşam Felsefesi

HYB Yayıncılık

Image  “Düşündüklerim hiç tartışmasız doğru!”, “Yaptıklarımda son derece haklıyım!”, “Elimde değil ya da n’apalım ben öyle hissediyorum!” yaklaşımları ruh sağlığını bozan başlıca yaklaşımlardır. Böyle diyen kişilere, “... ama öfkeni denetleyemiyorsun ve diğer insanlarla olan ilişkilerin bozuluyor”, “... ama mutlu değilsin, hiçbir şeyden zevk almıyor, hiçbir konuda istekli davranmıyorsun”, “... ama yoğun bir kaygı içindesin ve bunalıyorsun” dendiğinde çoğu zaman verdikleri yanıt “Bunların söylediklerimle ne ilgisi var?..” olmaktadır. Oysa, bütün düşünce, duygu ve davranışlarımızın yanı sıra gösterdiğimiz anlık bedensel tepkilerin gerisinde, bizim olayları nasıl algıladığımız, olayları nasıl değerlendirdiğimiz ve olaylara ne gibi bir anlam yüklediğimiz yatar. Biyolojik yatkınlık dışarıda bırakılacak olursa, öfkelenme, kaygı ve bunaltı duyma (anksiyete) ve çökkünlük yaşama (depresyon) gibi ruhsal belirtilerin gerisinde, hep bizim başımıza gelen olaylarla ilgili olarak ne düşündüğümüz yatar. Dolayısıyla, yaşadığımız duygulardan bir rahatsızlık duyuyor ve bunları değiştirmek istiyorsak, önce düşüncelerimizi değiştirmeliyiz. Dolayısıyla ardından gelen düşüncelerimiz, duygularımız ve davranışlarımız da değişecektir.

1950’li-60’lı yıllardan beri giderek yaygınlaşan çağdaş psikoterapi yaklaşımları olan bilişsel (düşünsel) davranışçı psikoterapi yaklaşımları, işte bu noktadan hareketle yola çıkmışlardır ve yapılan bütün araştırmalar bu psikoterapi yöntemlerinin, birçok ruhsal bozuklukta en etkili, kanıta dayalı, yapılandırılmış terapiler olduğunu göstermiştir.

Kitabın ilk bölümünde yeni bir yaşam felsefesinin ilkelerinden söz edilmiştir, sonraki bölümlerde de sağlıklı bir benlik algısı geliştirme, iletişim becerilerini geliştirme, kendini doğru ortaya koyma, özdisiplinli ve direngen olma, ertelemeyi bırakma ve zamanı doğru yönetme, sorun çözme odaklı olma, iyimser olma ve akış yaşantıları içinde olma gibi, anlatılan yaşam felsefesinin uygulamaya dönük becerileri anlatılmıştır. Zihnimizi yeniden yapılandırırken tutumlarımızı da ona uygun biçimde değiştirmemiz, ruh sağlığı açısından daha sağlıklı bireyler olmamızı sağlayacaktır.

Satın almak için lütfen tıklayınız.


© 2018 Psiko-Alan.com, izinsiz kopyalanması yasaktır.