nuce 31122012-142357-1356960237.77

 
Elisabeth Roudinesco
 
Her Şeye ve Herkese Karşı Lacan
 
 
Özgün adı: Lacan, envers et contre tout
 
 
Çeviri: Nami Başer
Yayına Hazırlayan: Savaş Kılıç
Kapak Tasarımı: Semih Sökmen
 
Kitabın Baskıları: 
İlk Basım: Kasım 2012 
 
 

Yirminci yüzyılın en etkili düşünürlerinden olan psikanalist Jacques Lacan, güncelliğini korumaya ve tartışılmaya devam ediyor. Düşüncelerinin özgürlükçülerden ziyade baskıcıların amaçlarına hizmet ettiğini iddia edenler olduğu gibi, şahsı hakkında da olumlu ve olumsuz birçok mit ortaya atılıyor. Lacan’ı yakından tanıyan psikanalist ve tarihçi Elisabeth Roudinesco temelsiz iddiaları çürütmek ve bu önemli şahsiyeti gerek insan olarak gerek düşünceleriyle daha iyi tanımamızı sağlamak için söz alıyor.

Lacan’ın psikanalizi ve felsefesi hakkında yayımlayacağımız bir dizi kitabın ilki olan Her Şeye ve Herkese Karşı Lacan, tanımak isteyenler için olduğu kadar tanıdığını düşünenler için de iyi bir kaynak: Canlı bir portre ve buna paralel bir analiz.

 
 
İÇİNDEKİLER
 
 
1. 30 Yıl Sonra
2. Viyana’dan Paris’e
3. Aynalı Çocuk
4. Öznenin Yeniden Bulunması
5. Aileler, Sizi Seviyorum, Sizden Nefret Ediyorum
6. Marguerite’i Sevmek
7. Arşiv
8. Söz, Ses
9. Seminer’den Parçalar
10. Aşk, Kadın
11. 1966: Ecrits
12. Şey, Veba
13. Yerler, Kitaplar, Nesneler
14. Antigone
15. Kant ile Sade
16. Ölüm
 
 
OKUMA PARÇASI
 
 

1. Bölüm: 30 Yıl Sonra, s. 11-16.

1993’te, Fransa’da Psikanalizin Tarihi’nin,(1) tamamı Lacan’ın düşüncesine, yaşamına, yapıtı ve eylemine adanmış üçüncü cildinin yayımlanmasından sonra, günün birinde sadece bu aykırı düşünceli ustanın mirasının değil, aynı zamanda benim kendi çalışmamın, gerek psikanaliz topluluğu içinde gerek dışında, nasıl yorumlandığının bir bilançosunu çıkarmamın gerekebileceği duygusuna kapıldım sık sık.

Eleştirel yaklaşıma dayalı sakin bir çalışmanın harareti düşüreceğini sanmakla hiç kuşkusuz yanılmışım. Kitabın başına aldığım Marc Bloch’un ünlü sözünün –”Robespierre’ciler, Robespierre’e karşı olanlar yalvarıyoruz size: Söyleyin allahaşkına, Robespierre kimdi?”(2)– Lacan’ın insan olarak kaderine ve düşüncesinin gelişimine sükûnet içinde bakmayı sağlayacağını sanmakla da galiba hata etmişim.

Devamını okumak için bkz.

Devamını okumak için bkz.