Yükleniyor Etkinlikler
Bu etkinlik geçti.

ERİŞKİN PSİKOPATOLOJİSİNİ TEST VE ÖLÇEKLERLE DEĞERLENDİRME EĞİTİMİ
9-10 Mart 2019
Psikiyatri Kliniklerinde, Özel Çalışma alanlarınızda psikometrik değerlendirme için başvuran her hastaya uygun değerlendirme sağlayan, psikopatolojide tanıya götürecek bütün teknikleri içeren kapsamlı bir “alet çantası” niteliği taşıyan bir eğitim sunuyoruz.

9 Mart Cumartesi – 10.00- 18.00

1. Bölüm: Öngörüşme ve Anamnez Alma, Testlemeye Giriş

İyi bir testleme nasıl olmalıdır,
İyi bir raporlama nasıl olmalıdır,
Test öngörüşmesi nasıl olmalıdır,

2. Bölüm: Psikiyatride Kullanılan Ölçek ve Kısa Testler

– Beier Cümle Tamamlama Testi,
– SCL 90-R Ruhsal Belirti Tarama Listesi,
– KSE Kısa Semptom Envanteri,
– Beck Anksiyete ve Beck Depresyon Ölçeği,
– PANSS Pozitif ve Negatif Belirtiler Ölçeği

3. Bölüm: Yetişkin Zeka Değerlendirmesi ve Kognitif Tarama Testleri

– Kent EGY ve
– Porteus Labirentleri Testleri ile erişkin zeka geriliğini saptama ve skorlama,
– Standardize Mini Mental Test ve
– ACE-R Addenbrooke’s Kognitif Tarama Envanteri ile alzheimer, demans veya organisite taraması yapma

10 Mart Pazar – 10.0-18.00

4. Bölüm: MMPI Testini Uygulama, Yorumlama ve Raporlama

MMPI Çok Yönlü Kişilik Envanterini Uygulama,
Geçerlilik ve Klinik Alt Ölçekleri
MMPI test profilini tanıma,
MMPI test profilini yorumlama
Rapor yazma

EĞİTİM SONUNDA:
Fore Danışmanlık onaylı Katılım Belgesi
İstenilen dosyayı tamamlayan katılımcılara Başarı Belgesi
Ders notlarının tamamı
Uygulanan test ve ölçek materyalleri

EĞİTİMCİ:
Uzm. Psk. Sezen ÖZÜTEK EREM

EĞİTİM YERİ: Fore Danışmanlık
Feneryolu M. Boğaziçi Çıkmazı S. Boğaziçi Apt. No:1 D:3 Kadıköy / İstanbul
(Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüs kapısı karşısı)

ÜCRET: 800 TL
​     Günlük katılım: 400 TL

Not: Ücret iadesi yapılmamaktadır.
Kontenjan sınırlıdır.

Paylaş:
Paylaş: