Yükleniyor Etkinlikler
Bu etkinlik geçti.
İstanbul Psikanaliz Derneği olarak başlattığımız Psikanaliz ve Padagoji Seminerleri’nin içeriğini ve çerçevesini aşağıdaki metinde bulabilirsiniz.
 
İlgilenen meslektaşlarımızın katılımını ve katkılarını bekleriz.
 
İyi çalışmalar dileklerimizle
 
İPD
 
 
İSTANBUL PSİKANALİZ DERNEĞİ

 Psikanaliz ve Pedagoji Seminerleri

İstanbul Psikanaliz Derneği, eğitimcilere özellikle de psikolojik danışmanlara ve rehberlik çalışanlarına yönelik yeni bir etkinlik başlatıyor. Psikanalizin eğitimle ilişkisi, Ferenczi’nin 1908 yılında Salzburg’da yapılan 1. Uluslarararası Psikanaliz Konferansı’nda sunduğu  “Psikanaliz ve Pedagoji” yazısına kadar uzanır. Bu seminerleri de Ferenczi’nin anısına bu yazıya gönderme yaparak aynı isimle adlandırdık. Psikanaliz ve pedagoji ilişkisi, psikanalitik kuramın eğitime önemli katkılarda bulunabileceği düşüncesi Ferenczi gibi bir çok başka analistin ve eğitimcinin de psikanalizin ilk yıllarından itibaren ilgisini çekmiştir; Anna Freud, August Aichhorn, Oscar Pfister bunlardan sadece birkaçıdır. Günümüzde de psikanalitik pedagoji üzerine psikanalist ve eğitimcilerin çalışmaları ve belirleyici katkıları sürmektedir.

İstanbul Psikanaliz Derneği, 12 yıldır Okul ve Psikanaliz Sempozyumları‘nı sürdürmekte, bu etkinliğe ilgi her yıl artmaktadır. Rehberlik Araştırma Merkezleri’nden derneğimize sıklıkla birlikte çalışma talepleri gelmekte, bu taleplere -olabildiğince- bu merkezlerde çeşitli konferanslar ve çalışmalar düzenlenerek karşılık verilmeye çalışılmaktadır. İşte bu ilgi ve ihtiyaç gözetilerek, ilk dönemi önümüzdeki Şubat-Nisan aylarını kapsayan bu seminer dizisi programı oluşturulmuştur. Seminer dizisinde, Biddy Youell’in Öğrenme İlişkileri kitabı (Bağlam Yayınları) odağa alınacak, psikanaliz ve pedagoji ilişkisine dair çeşitli konular Ayşegül Salgın ve Alper Şahin tarafından kendi deneyimlerinden örneklerle birlikte tartışılacaktır. Okulda ve farklı eğitsel alanlarda yaşanılan çeşitli durumları ve oluşan sorunları ruhsallık çerçevesinde ele almayı amaçlayan bu program, eğitimci ve psikolojik danışmanların profesyonel hayatta karşılaştıkları durum ve sorunları psikanalitik bağlamda değerlendirebilmeleri için bir alan yaratmayı amaçlamaktadır.

Program:

26 Şubat 2019 Salı: Okul ve Psikanaliz

26 Mart  2019 Salı: Psikanaliz ve Öğrenme Kuramları

30 Nisan 2019 Salı: Oyun ve Öğrenme

 

Seminerler, Salı akşamları saat 20:45–22:45 arasında yapılacaktır.

Katılımcılar: Katılımcı sayısı 40 kişi ile sınırlıdır. Eğitsel alan ve kurumlarda çalışan, psikolojik danışmanlar, rehberlik alanı çalışanları, eğitimciler ve sosyal çalışmacıları bu seminer dizisine katılmaya davet ediyoruz.

Etkinlik Yeri: İstanbul Psikanaliz Derneği. Büyükdere Cad. Gün Apt. No: 26, Kat: 8,  Daire: 15 Mecidiyeköy/İstanbul.

Katılım ücreti: Üç seminer için toplam 150 TL’dir. Seminerlere ayrı ayrı kayıt alınmamaktadır.

Kayıt: Kayıt bilgisi için, [email protected] adresine başvurunuz. Başvurunuza, mesleki durumunuzu ve kendinizi tanıtan kısa bir not eklemenizi beklemekteyiz. Kayıtta başvuru sırasına öncelik verilecektir.

Paylaş:
Paylaş: