Yükleniyor Etkinlikler
Bu etkinlik geçti.
Pozitif Psikoterapi Temel Eğitimi – BURSA (18-19-20 Ocak 2019)

ULUSLARARASI SERTİFİKALI

 POZİTİF PSİKOTERAPİ TEMEL EĞİTİMİ – BURSA

18-19-20 OCAK 2019
15-16-17 ŞUBAT 2019
15-16-17 MART 2019
12-13-14 NİSAN 2019
10-11-12 MAYIS 2019

Psikolojik Eğitim Gelişim ve Destek Derneği ile Kocaeli Pozitif Psikoterapi Merkezi işbirliğiyle düzenlenen eğitimin amacı Pozitif Psikoterapinin (www.positum.org ) temel kavram ve tekniklerini vermektir. Temel Eğitim Programı toplam 200 saatten oluşmaktadır. Programın 100 saatlik kısmı teorik ve metodolojik çalışma ve 30 saatlik kısmı kendini-keşif grup çalışmalarını içerir. Beş ayrı modül şeklinde (Cuma 15:30-22:30 ve Cumartesi-Pazar 09:00-19:30) ve hareketli eğitim ortamında verilmektedir. Ayrıca 20 saatlik intervizyon çalışması, 40 saatlik literatür, kitap okuma ve yazılı ödevleri ve toplam 10 saatlik yazılı ve sözlü sınav uygulaması vardır. Eğitimi veren eğitmen hocalar Dünya Pozitif Psikoterapi Derneği tarafından uluslararası düzeyde eğitim verme konusunda yetkilendirilmiştir.  (http://www.positum.org/29-0-Trainers.html ). Öngörülen eğitim içeriği şu şekildedir:

ULUSLARARASI SERTİFİKALI POZİTİF PSİKOTERAPİ TEMEL EĞİTİM PROGRAMI

Modül AdıModül İçeriğiEğitmenler
1. ModülPPT’ye Giriş,  İlkeler

Temel Kavramlar

Denge Modeli

1.      Pozitif psikoterapinin Doğuşu, Gelişimi, Felsefesi ve temelindeki üç prensip2.      İnsanın pozitif kavramsallaştırılması ‘positum’ kavramı: çatışmalara reaksiyon kapasitesi olarak hastalık ve bozuklukların pozitif fonksiyonu

3.      Transkültürel yaklaşım: Çok kültürlü bir dünyada yaşamanın zorlukları ve yararları.

4.      Denge Modeli ve yaşamın dört boyutu (Beden, İş, İlişki, Maneviyat)

5.      Erken dönem ilişkileri, geçmiş dörtlü model boyutları ve şimdiki ilişki modelleri

Dr. Öğretim Üyesi Gülşen VARLIKLI
2. ModülKapasiteler, Çatışmalar

Çatışma Çözme ve Danışmanlıkta Beş Basamak

1.      Birincil (Sevme) ve ikincil (Bilme) yeteneklerin gelişimi2.      Anahtar Çatışma (Nezaket ve dürüstlük yetenekleri arasındaki çatışmanın çözümlenmesi)

3.      Pozitif psikoterapide çatışma dinamiği, Temel ihtiyaçları karşılama yolu olarak çatışmalar ve semptomlar

4.      Semptomların pozitif işlevleri

5.      Çatışma çözümünün 5 aşaması: Gözlem (Pozitif tutum ile anlama), Envanter (Bilgi toplama ve soru sorma), Durumsal cesaretlendirme, Sözelleştirme: Çözüm yolları ve kararlar, Amaçları genişletme, gelecek vizyonu

Doç.Dr. Tuğba SARI
3. ModülPozitif Aile Terapisi1.      Pozitif Psikoterapinin Aile terapisine Uygulanması2.      Pozitif psikoterapi ve çift/aile terapisi

3.      Aile ve Çift danışmanlığında; Denge Modeli ve Dörtlü Model ve FAE Uygulamaları

Dr. Öğretim Üyesi Yıldız Öztan ULUSOY
4. ModülPozitif Psikoterapi Uygulaması ve Terapist-Danışan İlişkisi1.      Terapide beş adımın kullanılması2.      Mikro ve makro travmalar ve Pozitif Psikoterapi

3.      Pratik egzersizler

4.      Hikâye, mizah ve metafor kullanımı

5.      Ev çalışması verme

Dr. Öğretim Üyesi Gülşen VARLIKLI
5.ModülKendini Keşif

 

1.      Kendini Keşfetmek Bir Süreçtir2.      Yaşam olayları ve başetme yollarımız

3.      Kendi kendine yardım

Dr.. Öğretim Üyesi Gülşen VARLIKLI

 

Kimler Katılabilir: Ruh Sağlığı Hizmeti Veren Profesyoneller

Üniversitelerin Psikoloji, Tıp, Psikiyatri, Çocuk Psikiyatrisi, Psikiyatri Hemşiresi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyal Hizmetler, Çocuk Gelişimi bölümlerinden lisans mezunu olmak ve/veya Klinik Psikoloji, Psikiyatri, Çocuk Psikiyatrisi, Psikiyatri Hemşiresi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyal Hizmetler ve Aile Danışmanlığı dallarında lisansüstü eğitim yapıyor olmak veya Aile Danışmanlığı Sertifikasına sahip olmak..

Kontenjan: Eğitimde katılımcı sayısı 20 ile sınırlandırılmıştır. Kayıt için başvuru önceliği dikkate alınacaktır.

Eğitim Tarihleri: Eğitim Cuma 15:30-22:30 ve Cumartesi-Pazar Günleri 09:00-19:30 saatleri arasında toplamda 30 akademik saat olacak şekilde yapılacaktır. Eğitimin % 90’nına devam zorunludur

Eğitim Yeri: Nilüfer Belediyesi Karaman Dernekler Yerleşkesi

Sertifikasyon: Katılımcılara her bir modülde Dünya Pozitif Psikoterapi Merkezi onaylı katılım belgesi verilecektir. Temel eğitimi bitiren kişilere de PEGDER ve Kocaeli Pozitif Psikoterapi Merkezi Onaylı Sertifika verilecektir. 200 saatlik eğitimi bitiren kişiler Dünya Pozitif Psikoterapi Derneği tarafından verilen “Basic Consultant of Positive Pscyhotherapy” sertifikasına başvuru hakkı kazanacaklardır. (Uluslararası Sertifikasyon detayları için 05326660846 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz)

Eğitim Ücreti:

30 Kasım 2018’e kadar PEGDER’den eğitim almış kursiyer ve lisans öğrencilerine 2.750 TL+ KDV (Taksitle ödenebilir)

30 Kasım 2018’e kadar diğer kayıtlar 3.000 TL + KDV (Taksitle ödenebilir)

30 Kasım 2018’den sonra PEGDER’den eğitim almış kursiyerler ve lisans öğrencilerine 3.150 TL + KDV (Taksitle ödenebilir)

30 Kasım 2018’den sonra diğer kayıtlar 3.400 TL + KDV (Taksitle ödenebilir)

EĞİTMENLER

Dr.Öğretim Üyesi, Psikoterapist Gülşen VARLIKLI

Lisans 1968-1971 (Okul Psikologu ve Rehberlik ile Eğitim Yönetimi ve Denetimi) ve yüksek lisans eğitimlerini Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde ve TODAİE Kamu Yönetimi Uzmanlık Programında (1974) tamamladı. Doktora eğitimini İstanbul Üni.. Sosyal Bilimler Enstitüsünde 1996 yılında Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) alanında “Ergenlerde Karar Verme Programının Etkililiği” konulu deneysel tez çalışmasıyla tamamlamıştır.

Çalıştığı Kurumlar: Gençlik ve Spor Bakanlığı, Uzm.Yrd., Müsteşarlık Raportörü (1971-1975), MEB/Meslek dersleri Öğretmeni ve YÖK Kuruluşuyla Dokuz Eylül Üni. Denizli Eğitim Yüksek Okulunda Öğretim Görevlisi olarak Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Programında (1975-1983, Yozgat/Yerköy Ortaokulunda (1983-1987), İstanbul/İnönü Ortaokulunda (1987-1989) Rehber Öğretmen olarak, İstanbul Üni. Edebiyat Fak..Eğitim Bilimleri Böl. (1989-1998) Psikolojik Danışman yetiştirme programında Öğretim Görevlisi, Kocaeli Üni.Eğitim Fak. PDR programında (1998-2015) Yardımcı Doçent olarak çalışmıştır. Halen (2015-…) Maltepe Üni.de çalışma hayatına devam etmektedir.

Psikoterapist Dünya Pozitif Psikoterapi Derneği (WAPP) Master Eğitmeni ve Süpervizör http://www.positum.org/29-0-Trainers.html 

EAP / https://www.europsyche.org/ecp/409307/varlikli-guelsen&

IIPA Psikoterapist / International Integrative PsychotherapyAssociation https://integrativeassociation.com/directory-of-members/?s2-p=10

Doç. Dr. Tuğba SARI

Dr. Sarı, lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi’nde 1999 yılında, yüksek lisans eğitimini Ortadoğu Teknik Üniversitesi 2003 yılında, doktora eğitimini ise Hacettepe Üniversitesi’nde 2008 yılında Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) alanında tamamlamıştır. 2000-2008 yılları arasında Başkent Üniversitesi PDR merkezinde görev yapmıştır. 2008 yılından bu yana Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi PDR Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 2010 yılında dört ay süre ile Sigmund Freud Üniversitesinde-Viyana, psikoterapi bölümünde, 2014-2015’de de bir yıl süreyle Kaliforniya Üniversitesinde-ABD pozitif psikoloji kliniğinde doktora sonrası çalışmalarda bulunmuştur. 2005 yılından bu yana Dünya Pozitif psikoterapi Derneği Ankara Merkezi sorumluluğunu yürütmekte, Pozitif psikoterapi temel eğitimleri ve master eğitimleri organize ederek Türkiye pozitif psikoterapinin gelişimine katkıda bulunmuştur. 2010 yılından bu yana Dünya Pozitif Psikoterapi Derneğine bağlı lisanslı uluslararası master eğitmenidir. Pozitif psikoloji ve psikoterapi üzerine ulusal/uluslararası düzeyde araştırma, makale ve kitapları bulunmaktadır.

Dr. Öğretim Üyesi Yıldız Öztan ULUSOY

LİSANS: (1984-1988) ANKARA ÜNİVERSİTESİ

YÜKSEK LİSANS: (1995-1997) KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

DOKTORA: (2001-2006): KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİMLER: Pozitif Psikoterapi Temel Eğitimi, Pozitif Psikoterapi Master Eğitimi, Pozitif Psikoterapi Temel Eğitim Eğitmeni, EMDR 1. ve 2. Düzey Eğitimi, Bilişsel Davranışçı Terapi Temel Eğitimi, Psikolojik Testler Eğitimi, TA giriş eğitimi, Beden Psikoterapisi Temel Eğitimi, Aile Danışmanlığı, Terapötik Kartlar Eğitimi , Depremde ebeveyn kaybı yaşayan çocuklara yönelik danışmanlık, Nörofeedback eğitimi sertifikalarına sahiptir.

ÇALIŞMA ALANLARI: Yetişkin ve Ergenlerle Psikolojik Danışma, Aile ile Psikolojik Danışma. Sporculara Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Hayat Boyu öğrenme ve Kadın Araştırmaları YL programlarında ve Ruh Sağlığı Travma doktora programında ders vermektedir.

Çalışma alanlarına ilişkin bilimsel toplantılarda sunulmuş ve dergilerde yayınlanmış çalışmaları bulunmaktadır.

Not: Eğitim materyalleri ücrete dahildir.

KAYIT ve İLETİŞİM: Klinik Psikolog Sabri ÇAKAR – 0532 666 08 46

ÖNEMLİ BİLGİ:

*Herhangi bir sebepten ötürü, eğitime katılamayan kursiyer bu hakkını başka bir tarihte düzenlenecek olan eğitime katılmak sureti ile saklı tutar.

*Eğitime 15 gün ve daha az süre kalan kayıt iptallerinde eğitim bedeli iade edilmemektedir.

*PEGDER – Eğitim yerini değiştirme hakkını saklı tutar, olası değiştirilme durumunda eğitim yeri 3 gün öncesinden katılımcılara e-posta yada sms yoluyla bilgilendirmesi yapılır.

*PEGDER – Psikolojik Eğitim Gelişim ve Destek Derneği, hiçbir neden belirtmeksizin eğitimi iptal etme hakkını kendinde saklı tutar. Kursun iptal edildiği tarihten sonra katılımcıların ücretleri iade edilir.

*PEGDER – Psikolojik Eğitim Gelişim ve Destek Derneği, eğitimlerin iptal edilmesi durumunda katılımcıların uğrayacağı ulaşım, konaklama ve diğer hiçbir zarardan sorumlu değildir.

SAYGILARIMIZLA

PEGDER – PSİKOLOJİK EĞİTİM GELİŞİM VE DESTEK DERNEĞİ
İletişim: 0532 666 0846 & 0850 302 68 42
E-mail : [email protected]
WEB: http://www.pegder.org.tr/

POZİTİF PSİKOTERAPİ HAKKINDA

Pozitif Psikoterapi (PP); insancıl, psikodinamik ve davranışçı terapinin sentezi olup çatışmaların, sorunların pozitif yönlerine ağırlık veren kültürlerarası bir yaklaşımdır. Pozitif Psikoterapi’nin insana bakış açısı pozitiftir ve insanın dört temel kapasite ile gelişmeye müsait olduğuna inanır: fiziksel, zihinsel, sosyal ve manevi. Pozitif Psikoterapide ruhsal bozukluklar yeni ve olumlu bir şekilde yorumlanmaktadır. Pozitif Psikoterapide temel amaç bireyin asıl kapasitelerini geliştirmesine yardımcı olmak ve günlük yaşamında dengeyi sağlamasına yardımcı olmaktır. Pozitif Psikoterapide danışan belirli bir terapi sürecinden geçtikten sonra, sonlandırmadan önce, hem kendisi hem de ailesi ve çevresi için kendi kendine yardım süreçlerini kullanmak konusunda cesaretlendirilir. Bu noktada kişi, danışan rolünü bırakır ve kendi kendine yardım için kullanabileceği olanakların farkına varır.

Pozitif Psikoterapi orijinal bir yaklaşıma sahiptir: Hem terapist, hem de hasta tarafından kolaylıkla anlaşılabilmesi için günlük yaşamda kullanılan ifadelerden oluşan temel kavramları, söyleyişleri, hikayeleri kullanmaktadır. Hikayeler, atasözleri ve farklı kültürlerin olaylarla nasıl başa çıktığı örnekleri yoluyla ifade edilen bilgelikler terapist ve hasta arasında aracı olarak kullanılır; çatışma çözümlemede fanteziyi kullanmaya cesaretlendirmede ve gelecek durumlar için hatırlatıcı yardım olarak kullanılır.

Pozitif Psikoterapinin yüksek oranda etkin olduğu yapılan çalışmalarla gösterilmiştir. Avrupa Psikoterapi Birliği tarafından psikoterapi metodu olarak onaylanmıştır ve eğitim yönelimli enstitüsü (Wiesbaden Psikoterapi Akademisi) doktorların, psikologların ve sosyal çalışmacıların mezuniyet sonrası eğitimi için Almanya tarafından verilen eyalet lisansı almıştır.

Pozitif Başlama Noktası:Pozitif Psikoterapide kullanılan “pozitif” sözcüğünün özel bir anlamı vardır. Pozitif terimi, genelde günlük yaşamda ahlak kategorisi gibi kullanılır ve pozitifin sadece olumluyu ifade ettiği düşünülür. Oysa Pozitif Psikoterapide bu terim, ilave bir anlam almaktadır. Orijinal kullanımında (Latince positum) olduğu gibi, bu kullanımda da gerçek ve var olanı ifade eder.  Başka bir deyişle her gerçekliğin içinde olumsuz yanlar ve olumlu yanlar olduğunu işaret etmektedir. Psikoterapi açısından bakıldığında ise, gerçek ve var olan şeylerin sadece çatışmalar ve hastalıklar olmadığı, her insanda doğuştan varolan yetenekler de bulunduğuna inanılmaktadır. Pozitif Psikoterapide kişide varolan semptomlar, rahatsızlıklar; gerçek yetenekler vurgulanır ve danışanı terapiye getiren semptomlar pozitif olarak yeniden yorumlanır.  Örneğin, depresyon, yalnızca “pasif bir tavırla bunalma duygusu” olarak ele alınmaz. Depresyon aynı zamanda “derin bir duygusallıkla tepki verebilme yeteneğini” de yansıtır. Benzer bir şekilde yalnızlık korkusu yalnızca “kendi kendine idare etmekte yetersizlik” değil, aynı zamanda “diğer insanlarla ilişki kuma ihtiyacının kuvvetli bir ifadesi” olarak ele alınmaktadır. Pozitif Psikoterapide narsisizm, paranoya, hastalık hastalığı, saldırganlık vb. spesifik bazı sorunlar için spesifik pozitif yorumlar önerilmektedir.

ULUSLARARASI ENSTİTÜLER

Tüm PP enstitülerinin ortak amacı; bireylerin, ailelerin ve grupların fiziksel, zihinsel, sosyal ve manevi sağlığını sağlamak ve farklı kültürler arasında karşılıklı anlayış ve hoşgörüyü sağlamaktır.

  1. Dünya Pozitif Psikoterapi Derneği

Uluslararası Pozitif Psikoterapi Merkezi (WAPP), ana organizasyondur ve tüm dünyada bulunan PP ana merkezlerinin koordine eder. Resmi olarak kayıtlı olan, çıkar amacı gütmeyen bir organizasyon olarak PP’nin ilgi alanlarının uluslararası düzeyde temsilcisidir. (www.positum.org)

WAPP, PP’nin teori, metod ve uygulamasını desteklemektedir. Pek çok farklı ülkede psikoterapi, aile terapisi ve danışmanlık alanlarında çalışan profesyonelin mezuniyet sonrası eğitimi ile üzerine odaklanmaktadır. Ayrıca WAPP, PP’nin farklı boyutlarını içeren çalışma grupları, konferanslar ve seminerler organize eder; kültürlerarası teorilerin, tekniklerin ve araştırmaların paylaşımını amaçlar.

Avrupa Psikoterapistler Derneği’ne bağlı uluslararası terapist eğitimi verme belgesine sahiptir. İlgili bilgiye http://www.europsyche.org adresinden ulaşılabilir

  1. Ulusal Merkezler

Şu anda ulusal PP merkezleri ABD, Almanya, Avusturya, Bolivya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Çin, Güney Afrika, Hindistan, İspanya, İsviçre, Kazakistan, Litvanya, Polonya, Romanya, Rusya, Türkiye, Ukrayna’da bulunmaktadır.

POZİTİF PSİKOTERAPİ’DE EĞİTİM

Pozitif Psikoterapide Temel Eğitim ve master Eğitimi olmak üzere iki eğitim bulunmaktadır. Detaylar ilgili web sayfasında incelenebilir. Temel asama 200, yüksek lisans/master aşaması 885 saatlik PP eğitimini içermektedir. Buna teori, kişisel deneyimler ve supervizyon da dâhildir. Bu aşamalar Avrupa Psikoterapi Sertifikası kalite standartlarını karşılamaktadır.

ÖZEL ALANLARDA EĞİTİM

Farklı ulusal merkezler, psikosomatik tıp, aile terapisi, evliliğe hazırlık, kayıp ve yas, psikotravmotoloj, kültürlerarası konular ve iş idaresi gibi özelleşmiş alanlar için de eğitim programları sunmaktadır. Daha fazla bilgi bu merkezlerden elde edilebilir.

EĞİTMENLER İÇİN ULUSLARARASI EĞİTİM SEMİNERLERİ

PP eğitmeni olmak isteyenler için yıllık uluslararası eğitim seminerleri verilmektedir. Bu eğitim sertifikalandırılmaktadır ve yeni teori ve metotların gelişimi ve aynı zamanda organizasyonlar ve lisanslandırma konuları ile ilgilenmektedir.

TÜRKÇEYE ÇEVRİLEN KİTAPLAR

Yazar: Prof. Dr. Nossrat Peseschkian

  1. Pozitif Aile Terapisi
  2. Günlük Yaşamın Psikoterapisi
  3. Doğu Hikayeleri ile Psikoterapi
  4. Eğer Daha Önce Sahip Olmadığın Bir Şey İstiyorsan Daha Önce Yapmadığın Bir Şey Yapmalısın
  5. Pozitif Psikoterapiye Giriş.
Paylaş:
Paylaş: