Yükleniyor Etkinlikler
Bu etkinlik geçti.

Değerli Meslektaşlarımız Çatı Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen,

PROJEKTİF TESTLERE KURAMSAL GİRİŞ SEMİNERLERİ 2019-2020 PROGRAMI ayrıntılı bilgileri ekli dosyada bulunmaktadır.
Saygılarımızla,
 
 
Satır içi görüntü

RORSCHACH VE PROJEKTİF TESTLER DERNEĞİ 
PROJEKTİF TESTLERE KURAMSAL GİRİŞ SEMİNERLERİ 2019-2020 PROGRAMI 
1.Gün – 2 Mart 2019 
Doğumdan Okul Çağına Ruhsal Gelişim-Funda Akkapulu Aydın
10:00-11:00: Psikanalitik Açıdan Gelişim-I
11:30-13:00: Psikanalitik Açıdan Gelişim-II
14:00-15:30: Karl Abraham ve Nesne İlişkileri Kuramcılarının Klasik Gelişim Kuramına Katkıları
15:30-17:00: Winnicott, Bion ve Anzieu Açısından İlk Dönem Anne Bebek İlişkisinde Temel Annelik İşlevleri
2.Gün – 3 Mart 2019 
Okul Çağından Ergenliğe Ruhsal Gelişim-Funda Akkapulu Aydın
 
10:00-11:00: Okul Çağı(Lantans) Dönemi Çocuğunun Ruhsal Özellikleri 
11:30-13:00: Erken Ergenlik Kavramı ve Değişen Dünya: Dünün Utangaç Çocuklarına Ne Oldu? 
14:00-15:30: Okul Çağı Dönemi ve Patolojileri-I:  “Dikkat EksikliğiHiperaktivite Bozukluğu”na Ruhsal Bakış: Psikanalitik Görüşler 
15:30-17:00: Okul Çağı Dönemi ve Patolojileri-II: “Öğrenme Güçlüğü”ne Ruhsal Bakış: Psikanalitik Görüşler 
3.Gün – 16 Mart 2019 
Ergenlik Dönemi ve Ruhsal Gelişim-Bengi Pirim Düşgör
10:00-11:00: Nevroz Kuramı
11:30-13:00: Semptom Oluşumu ve Savunma Düzenekleri
14:00-15:30: Obsesyonel ve Histerik Yapılanmalar Arasındaki Farklar
15:30-17:00: Günlük Yaşamda Psikopatolojik Görüngüler
4.Gün – 6 Nisan 2019
Yetişkin Psikopatolojisi-1-İrem Erdem Atak
10:00-11:00: Psikanalitik Kurumda Ergenliğin Yeri ve Tanımı
11:30-13:00: Erinlik ve Ergenlikte Cinsel Organizasyon
14:00-15:30: Peter Blos’un Kuramında Ergenlik ve Evreleri
15:30-17:00: Ergenlikte Normallik ve Pataloji
5.Gün – 19 Mayıs 2019
Yetişkin Psikopatolojisi-2-Tevfika İkiz
10:00-11:00: Psikotik İşleyişlerde Psikanalitik Bakış
11:30-13:00: Şizofreni ve Paranoya Ayrımı
14:00-15:30: Psikozlarda Savunma Düzenekleri
15:30-17:00: Psikoz ve Nevrozun Farkı: Psikozda Gerçeklik Yitimi
6.Gün – 16 Haziran 2019 
Yetişkin Psikopatolojisi-3-Elif Yavuz Sever
10:00-11:00: Psikanalitik Kurumda Sınır İşleyişler ve Ruhsal İşleyiş Biçiminin Özellikleri, Savunma Düzenekleri ve Semptomatik Görünüm
11:30-13:00: Sınır İşleyişlerde Güncel Yaklaşımlar ve André Green’in Katkısı
14:00-15:30: Psikanalitik Psikosmatik Kurama Giriş ve Temel Kavramları
15:30-17:00: Psikanalitik Psikosmatik Kuramda Güncel Yaklaşımlar: Claude Smadja ve Gerard Szwec’in Çalışmaları
Katılımcılar: Psikoloji ve PDR bölümü mezunları 
Ayrıntılı bilgi ve kayıt için; Çatı Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi
Adres: Güzelyalı Mah. 3055. Sok. No:3 D:1 Atakum/Samsun 55200
0362-437-5-888-0553 788 94 88
Paylaş:
Paylaş: