Yükleniyor Etkinlikler
Bu etkinlik geçti.
Satır içi görüntü
 
 
26-27 Ocak 2019
İSTANBUL
 
AMAÇ ve ÖĞRENİM HEDEFLERİ
 
Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) başta TSSB olmak üzere daha çok örseleyici yaşam deneyimleri sonucu ortaya çıkan ruhsal belirtilerin tedavisinde kullanılan bir psikoterapi tekniği olarak son yıllarda çok ilgi çekmektedir. EMDR örseleyici yaşam deneyimlerinin beynin bazı bölgelerinde yarattığı aşırı uyarım ve ortaya çıkan nöronal işlev bozukluğunu bilgi işleme sürecini bozduğu,  bunun sonucunda bilginin anksiyete doğuran orijinal haliyle donduğu varsayımına dayanmaktadır. Bilginin işlenememesi, zorlayıcı (intruziv) düşünceler ve yeniden yaşantılama belirtilerinin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Yıllar içinde EMDR’nin birçok ruhsal bozukluğun,özellikle travma ile ilişkili belirtilerin tedavisinde etkili olduğuna ilişkin kanıtlar artmış ve kullanım alanı giderek genişlemiştir. Bu kursun amacı psikiyatri asistan ve uzmanlarına travma ile ilişkili ruhsal bozukluklarda EMDRnin kullanımı konusunda bilgi ve beceri kazandırmaktır.
 
KATILIM KOŞULLARI
 (CETAD TRAVMA EĞİTİMİ KATILIM KOŞULLARI TEMEL ALINMIŞTIR)
 
Eğitimlere ruh sağlığı alanında çalışan ve aşağıdaki koşulları karşılayan psikiyatri uzmanı/asistanları ile klinik deneyimi olan psikologlar katılabilir. Katılım için aşağıdaki koşulların karşılanması gerekir. Ruhsal travmalar ile ilgili çalışma deneyimi ve isteği öncelikli tercih nedeni olacaktır. Kontenjan 20 kişi ile sınırlıdır.
1. Tüm başvuranlar için (psikiyatri-psikoloji) uzmanlık aldığı kurum içi ya da dışarıdan alınmış en az bir psikoterapi ekolünde temel psikoterapi eğitim ve deneyiminin olması,
2. Travma terapisi uygulamaya uygunluk (kültürel yaşam ve cinsel yaşamdaki farklılıklara saygı duyma, ırk, din, cinsiyet, cinsel yönelim, siyasi görüş gibi konularda ayrımcılık yapmama, bu konulara ilişkin ilgili önyargılarına dair fikir geliştirebilme, empati yapabilme farklı olanı anlayıp saygı duyabilme, kendi zayıflıklarının ve sorunlarının farkında olma)
3. Hastaların zarar görmemesi ve yararını kendi kişisel çıkarlarından üstün tutabilme, tıbbi etik ihlalden ceza almamış olma ve etik davranabileceği konusunda kuşkunun bulunmaması
4. Adayın eğitim için motivasyonun olması, işini ciddiye alma ve saygı duyma
5. Psikiyatri asistanları için uzmanlık eğitiminin en az 2 yılını tamamlamış olma
6. Psikoloji mezunları için lisans eğitimlerini bitirdikten sonra en az sahada 2 yıçalışmış olma (Psikolojik rehberlik danışmanlık-PDR mezunları için psikoloji lisansıdenkliği ya da klinik psikoloji yüksek lisansı şartı aranır. Lisans düzeyinde farklı eğitim alanlar psikoloji alanında yüksek lisans yapmış olsalar dahi eğitime kabul edilmezler. PDR mezunları için lisanstan mezun olma sürelerine bakılmaksızın psikolog olarak ya da psikolog kadrosuna denk gelen bir görevde 2 yıçalışmış olmak) Psikologlar (ve koşulları sağlayan PDR mezunları için) ruh sağlığı alanında ileri klinik deneyime sahip olunması. Burada adayıönemli psikiyatrik bozuklukları tanıyıp ayırt edebilecek kadar genel psikiyatri hastanesinde psikiyatri servis ve/ veya servisi olan bir hastanenin polikliniğinde yeterli süre çalışmış olması istenir (Klinik psikoloji yüksek lisansını ve doktorasını bitirmiş olsa bile aktif hastane deneyimi olması istenir).
Her aday başvurduğunda yukarıdaki tüm koşulları ve eğitim konusunda verilecek tüm kararları kabul etmiş sayılır
Bu kursun sonunda katılım belgesi verilmektedir. Kurs sonrasında olgu tartışmaları ve supervizyon eğitimleri sürdürülecektir. Süpervizyon tarihleri ayrıca duyurulmaktadır.
 
Kurs katılım ücreti:  1250 TL
 
Eğitim yeri: Osmanağa mah. Reşit Efendi cad. N0: 42/6 KADIKÖY-İSTANBUL
Saat 09.00-18.00
 
Başvuru Kayıt Formu:
Adı Soyadı:                                                Çalıştığı Kurum:
Tel:                                                               E-posta:


İletişim e posta: [email protected] yahoo.com 
Tel:  0507 0519021 
0553 9131716 


 
PROGRAM
26 Ocak 2019          Cumartesi
08..45-09.00      Tanışma ve kurs programının tanıtımı
09.00-09.30      Travmatik bellek
09.30-12.00      TSSB ve diğer ruhsal bozukluklarda EMDR’nin yeri
12.00-13.00    YEMEK ARASI
13.00-15.30     EMDR uygulamasının temel ilkeleri ve aşamaları (Video Gösterimi eşliğinde-I)
15.30-16.00    ARA
16.00-18.30    EMDR uygulamasının temel ilkeleri ve aşamaları (Video Gösterimi eşliğinde-II)
18.30-19.00      Günün değerlendirilmesi ve geri bildirim
 
 
27 Ocak 2019  Pazar
09.00-11.00      EMDR uygulaması: Demonstrasyon
11.00-12..30     EMDR Uygulaması: Küçük grup çalışması (katılımcı uygulamaları)
12.30-13.30     YEMEK ARASI
13.30-17.30     EMDR Uygulaması: Küçük grup çalışması (katılımcı uygulamaları)
18.00-18.30     Tartışma
18.30-19.00     Kurs sonu değerlendirme ve geribildirim
 

 
Doç. Dr. Burhanettin Kaya
 
1988 İstanbul Tıp Fakültesi Mezunu
1996’da Cumhuriyet Üniversitesinde Psikiyatri Uzmanı oldu
1996-1998 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi, 1998-2007 tarihleri arasında İnönü Üniversitesinde çalıştı. 2016’da Doçent oldu.
2007-2015 arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim dalında çalıştı.
2015-2017 yılları arasında Antalya Özel Terapi Tıp Merkezinde çalıştı.
2018 yılında Gazi Üniveritesinden Emekli oldu. Halen kendi özel muayenehanesinde çalışıyor. 
1998-2003 yılları arasında Kognitif ve Davranış Terapiler Derneği (KDTD) tarafından verilen 150 saat kuramsal ve 150 saat uygulama eğitimi içeren Bilişsel Davranışçı Tedavi (BDT) eğitimini tamamladı. Derneğin kayıtlı terapisti olmaya hak kazandı.
1999 yılında EMDR eğitimi aldı. 2001 yılından buyana aktif olarak kullanıyor. 2004 yılından buyana EMDR eğitimleri veriyor.
2011-2014 yılları arasında Psikoterapi Eğitici eğitimi projesi kapsamında 220 saat kuramsal ve 120 saat supervizyon eğitimi içeren Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) Eğitici eğitimine katıldı ve eğitici olarak görev aldı. Halen TPD-BDT Eğitimlerinin koordinatörlüğünü yürütüyor. CETAD Travma programı eğiticisi
2007-2011 yılları arasında TPD MYK Üyeliği, TPD Genel Sekreterliği, 2007-2016 yılları arasında Medya Koordinatörlüğü yaptı.  KDTD derneğinde bir dönem genel sekreterlik görevi yürüttü.
2017 yılında Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu.  2015 yılından bu yana Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan HaklarıProgramında Yüksek Lisans öğrencisi.
Ruhsal Travma ve Terapisi, Bilişsel Davranışçı Tedaviler ve EMDR,  Anksiyete Bozuklukları, Cinsel İşlev Bozuklukları, Koruyucu Ruh Sağlığı başlıca çalışma alanları
Paylaş:
Paylaş: