Yükleniyor Etkinlikler

Travma ve Kronik Stres Çözümlemesinde Psikobiyolojik bir Yaklaşım

SOMATİK DENEYİMLEME® UYGULAYICI (SEP) PROGRAMI

Somatik Deneyimleme Uygulayıcı  (Somatıc Experiencing® Practitioner, Sep) Sertifikası, Somatic Experiencing Trauma Institute (SETI) onaylıdır.

Dr. Peter Levine tarafından geliştirilmiş Somatik Deneyimleme® (SE®),  travma ve kronik stresin yarattığı olumsuz etkileri gidermeye yönelik beden merkezli psikobiyolojik bir yaklaşımdır. Temelini nöro bilimden alan bu yaklaşım, bedendeki duyumların farkındalığa geçirilmesiyle travmanın bedende oluşturduğu savunma tepkilerinin tamamlanmasını ve biriken hayatta kalma enerjisinin çözülmesini amaçlar. Böylece sinir sisteminin kendini dengeleme kapasitesinin yeniden kazanılması sağlanır.

Programımız, İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı ve Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (BÜPAM)’nin desteğiyle 2016 yılında ilk mezunlarını vermiştir.

İlk Modül: 22-27 Haziran 2019

SEP, 2.5 yıl içinde tamamlanacak şekilde 6’şar gün süren 6 modülden oluşmaktadır. Toplam olarak 36 tam günden (236 saat) içermektedir. Eğitim dili İngilizce olup Türkçe’ye ardıl çeviri yapılacaktır. Katılımcılar, eğitmenin aktardığı teorik materyalin ve örnek uygulamanın yanı sıra, program sırasında SEP asistanları eşliğinde kendi uygulamalarını yaparlar. Modüller arasındaki sürede, katılımcıların öğrendikleri bilgi ve becerilerin kişisel ve profesyonel düzeyde pratiğe dökülmesi, oluşturacakları akran grup çalışmalarıyla desteklenir.

Katılımcıların SEP sertifikasına hak kazanmaları için, program sürecinde en az 15 bireysel seans ve 18 süpervizyon saati tamamlamaları gerekmektedir. Bu şekilde katılımcılar, yetkin oldukları alanlardaki uygulamalarını süpervizyon altında geliştirme ve bireysel seanslarla da tekniği deneyimleme fırsatı bulacaklardır.

Tarihler:

BAŞLANGIÇ Seviyesi (Eğitmen: Ariel Giarretto)

  1. Modül:  22 Haziran – 27 Haziran 2019 / II. Modül:  1 Şubat– 6 Şubat 2019

ORTA Seviye (Egitmen: Ariel Giarretto)

  1. Modül: 27 Haziran – 2 Temmuz 2020 / II. Modül: 30 Ocak– 4 Şubat 2021

İLERİ Seviye I. ve II. Modül (Eğitmen: Sonia Gomes)

Modül tarihleri daha sonra açıklanacaktır.

Programın yoğun deneyimsel içeriği nedeniyle modüllere eksiksiz katılım gerekmektedir. Ancak koordinatörlüğün önceden onayı alınması koşulunda, kaçırılan sınırlı gün, ek süpervizyon çalışmasıyla telafi edilebilir. Programın ileri seviyesi için devamsızlık mümkün değildir.

Kimler katılabilir? SEP eğitimi, temel olarak ruh sağlığı çalışanlarına yönelik bir uzmanlık eğitimidir. Travma ve yoğun stres alanında profesyonel çalışan meslek gruplarına da sınırlı şekilde açık olabilmektedir. Katılımcılar arasında uzman klinik psikolog, uzman psikolojik danışman, psikiyatrist, psikoterapist, EMDR terapisti, sanat ve dans/hareket terapisti, aile terapisti, ruh sağlığı alanındaki yüksek lisans öğrencileri, psikolog, psikolojik danışman, aile hekimi, psikiyatri hemşiresi, fizik tedavi uzmanı, ergoterapist, beden terapisti, sosyal hizmet uzmanı, acil yardım ve sağlık personeli bulunmaktadır.

Katılımcıların psikoloji alanından altyapı sahibi olmaları önemlidir. Bu nedenle, katılımcıların en az lisans düzeyinde Psikopatoloji, Kişilik Kuramları ve/veya Gelişimsel Psikoloji dersleri almış olmaları beklenir.

Katılımcıların meslek alanlarında, travma veya yoğun stres etkisindeki bireyler ile bir süredir aktif çalışmaları beklenmektedir. Yetkin oldukları profesyonel uygulama alanlarıyla bütünleştirebilecekleri bu yaklaşım, uygulamalarına ekleyebilecekleri yeni teknikler de içermektedir.

*  Eğitime başvuru için Somatik Deneyimleme Giriş Semineri` ni tamamlamış olmak gerekmektedir. Giriş Semineri’ne henüz katılmamış olanların başvuruları, şartlı değerlendirilir ve Uygulayıcı Eğitimi’ nden önce gerçekleşecek olan 3-4 Mayıs’taki Giriş Semineri’ni tamamlamaları beklenir.

Modül Ücreti

Program süresince modül ücreti 750.- Euro+KDV (güncel kurla Türk Lirası karşılığı şeklinde) olarak uygulanır.

Başvurusu onaylanan katılımcılar için ön kayıt ücreti 250.-Euro’dur. Başvuru onayı alan katılımcıların, kayıtlarını kesinleştirmek için 2 hafta içinde ön kayıt ücretlerini belirtilecek hesaba yatırmaları gerekir.

SEP sertitikasına hak kazanmak için, Program süresince tamamlanması gereken bireysel seans (15 saat) ve süpervizyon çalışma (18 saat) ücretleri modül ücretlerinin dışındadır ve çalışmayı yapan asistana ödenir. Asistan ücretleri kıdeme göre 40 – 55 Euro arasında değişir.

Başvuru ve kayıt süreci

– Başvuru ve değerlendirme süreci kontenjan dolana kadar (en geç 19 Nisan 2019 olmak üzere) eş zamanlı devam edecektir. (SE Giriş Semineri’ne 3-4 Mayıs’ta ilk defa katılacak katılımcılar için son başvuru süreci 7 Mayıs’a kadardır.)

– Her bir başvuru kendi özelinde değerlendirilir; eğitmenler, kıdemli asistan ve koordinatörlükten oluşan kurul tarafından incelenir ve gerektiğinde görüşme yapılır.

– Başvuru onay e-maili alan katılımcı, iki hafta içinde ‘Ön Kayıt Ücreti’ni belirtilen banka hesabına yatırarak kaydını gerçekleştirir. Kayıt sürecini tamamlamak için, katılımcıların kalan ödemelerini en geç 17 Mayıs 2019 tarihine kadar ödemeleri gerekmektedir.

Başvurular; www.somatikdeneyimleme.com sitesi üzerinden online yapılır. (https://www.somatikdeneyimleme.com/se-uygulayici-egitimi-basvuru/)

Yer: İstanbul Avrupa Yakasında olacaktır; tam yer bilgisi daha sonra açıklanacaktır.

İletişim: basvur[email protected]

Somatik Deneyimleme Türkiye

Paylaş:
Paylaş: