Freud ve Sonrası: Modern Psikanalitik Düşüncenin Tarihi

Stephen Mitchell, Margaret Black

Çev: Ayhan Eğrilmez

Günümüz psikanalitik düşüncesine katkıda bulunmuş önemli kişilerin temel fikirlerini ve çağdaş psikanalitik düşüncenin temel akım ve örüntülerini tarihsel bir perspektiften ve birbirleriyle ilişki içinde karşılaştırmalı olarak sunan bu çalışma, Freud’dan başlayıp günümüze kadar gelerek psikanalitik yaklaşımların etraflı ve bütünlüklü bir çerçevesini çizmeyi amaçlıyor. Stephen A. Mitchell ve Margaret J. Black’ın birlikte çalıştıkları uzun yıllar boyunca yaşadıkları deneyimlerin ve gözlemlerin bir sonucu olarak ortaya çıkmış bu kitap, her sistemi tanıtmayı ve okurda hiçbir aşinalık olmadığını farz ederek her kuramsal geleneği klinik örnekler aracılığıyla seçici biçimde açıklamayı amaçlıyor. Kullanılan örnekler kendi klinik çalışmalarından, eğitim ve süpervizyon verdikleri klinisyenlerden alınmış, bu da okuyucunun çok daha özgün ve sıra dışı örneklerle karşılaşmasını sağlıyor.

 

Kitap Hakkında

Yazar : Stephen A. Mitchell, Margaret J. Black

Çevirmen : Ayhan Eğrilmez

Sayfa Sayısı : 340

Yayın Evi : İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

Dili : Türkçe

167216

 

Freud ve Sonrası : Modern Psikanalitik Düşüncenin Tarihi

Yazar : Stephen A. Mitchell, Margaret J. Black

Çevirmen : Ayhan Eğrilmez