ULUSLARARASI PSİKANALİZ BİRLİĞİ (IPA) TÜRKİYE ÇALIŞMA GRUBU

 ULUSLARARASI PSİKANALİZ YILLIĞI 2012

psike psikanaliz yll

 

İÇİNDEKİLER

 

• Uluslararası Psikanaliz Yıllığı – B. Habip

• Psikanalitik Münazaralar Giriş : “Psikanaliz Kuramı ve Uygulamasında ‘Geç Dönem Bion’un Önemi” –

R. B. Blass Psikanaliz Kuramı ve Uygulamasında “Geç Dönem Bion”un Önemi – R. Vermote Vermote’un “Psikanaliz Kuramı ve Uygulamasında ‘Geç Dönem Bion’un Önemi” Adlı Çalışması Üzerine Bir Açımlama –

D. Taylor • Rudi Vermote’un David Taylor’a Yanıtı –

R. VermoteSusan Isaacs’ı Okumak: Kökten Gözden Geçirilmiş Bir Düşünme Kuramına Doğru – T. H. Ogden

Psikanaliz ile Antropoloji Arasındaki Tartışmanın Billurlaştırıcısı Olarak Oidipus Karmaşası – E. Smadjaİmgesel ile Gerçek Arasında: Arjantin’deki Yas ve Melankolinin Portre Fotoğrafları – J. ReinemannPencerenin İçinde ve Dışında: Psikanalitik Tekniğin Kuramında Bazı Temel Öğeler – D. TuckettBetty Joseph’in “Şimdi ve Burada” Klinik Tekniğinin Evriminde (1959-1989) Hastanın Hatırlanan Tarihinin ve Bilinçdışı Geçmişin Rolü – J. AguayoPsikosomatik Üzerine: Anlam Arayışı – C. BronsteinSimgeselliğin Olası Klinik Sonuçları Üzerine Düşünceler –

E. M. da Rocha Barros ve E. L. da Rocha BarrosÇocukluk Çağı Çiftecinselliği ve “Tamamlanmış Oidipus Karmaşası”: Heteroseksüellik ve Eşcinsellik Üzerine Freud’cu Görüşler – S. Heenen-Wolff • Özgeçmişler • Özel Adlar Dizini

Kavramlar Dizini • The International Journal of Psychoanalysis (IJP)

2011 Sayıları Dizini

 

 

Türkçede döndüncü sayısına ulaşan Uluslararası Psikanaliz Yıllığı,

Uluslararası Psikanaliz Dergisi (The International Journal of Psychoanalysis-IJP)nin o yıl yayımlanmış altı sayısı içindeki makalelerden derlenerek oluşturuluyor.

İçeriği her ülke yayın kurulunun tercihlerine göre şekillenen Yıllıklar Türkçenin yanı sıra İspanyolca, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce ve Rusça yayımlanıyor ve okurlara farklı psikanaliz yaklaşımlarını kendi anadilinde takip etme olanağı veriyor. Yıllıklar aynı zamanda her ülkede psikanaliz dilinin gelişmesine katkıda bulunmayı ve psikanaliz alanında farklı kültürler arasındaki alışverişi artırmayı amaçlıyor.

 

Uluslararası Psikanaliz Yıllığı 2012

IJP’de 2011 yılında yayımlanmış on dört makale içeriyor.

Psikanalist Bella Habip editörlüğünde hazırlanan ve yayın kurulu ve çevirmenleri Psike İstanbul üyesi psikanalist ve psikanalist adaylarından oluşan Uluslararası Psikanaliz Yıllığı

SEL YAYINCILIK tarafından yayımlanıyor.

 

Yayın Kurulu: Bella Habip (Başkan), Nilüfer Erdem (Başkan Yardımcısı), Aslı Day (Koordinatör), Melis Tanık Sivri, Nilgün Taşkıntuna, Şeyda Sunar Postacı.

 

Türkçe ve diğer dillerdeki Yıllıklarla ilgili ayrıntılı bilgi için:

www.annualsofpsychoanalysis.com   www.psikeistanbul.org

www.selyayincilik.com