www.psiko-alan.com ve www.icgoru.com

1 Ocak 2012 günü itibariyle www.psiko-alan.com sitesi www.icgoru.com sitesinin işlevini büyük bir sorumluluk duygusu ve onurla devralıyor.

icgoru.com sitesinin şimdiye dek yansıttığı genel içeriği ve işlevi üstlenecek olan psiko-alan.com, alanın tüm zenginliğini ve çeşitliliğini yansıtacak içeriği ile dünyada ve ülkemizde ruh sağlığı, ruhsal bilimler ve ilişkili disiplinlerle bağlantılı gelişmelerin takip edileceği sanal bir platform olma amacı taşımaktadır. Geçmişte İçgörü Listesi ve icgoru.com sitesi ilişkisine benzer biçimde Psiko-alan Listesi de psiko-alan.com sitesiyle bağlantılı olarak işleyecektir.

İçgörü listesi ve icgoru.com sitesi bileşenlerinden oluşan İçgörü Platformu son on yılı aşkın süre boyunca ruhsallıkla meşgul kişi ve kurumlar arası iletişim ve etkileşimi sağlayan en önemli sanal ortam olageldi. Platform psikiyatristlerden psikologlara, psikolojik danışmanlardan psikoterapistlere, psikanalistlerden psikiyatri hemşirelerine dek geniş bir yelpazeye yayılan ruh sağlığı çalışanları ile ilgili branşlardaki akademisyenler ve öğrenciler için olduğu kadar kadar ruhsal bilimlere ilgi duyan meslek dışı kişiler için de ortak bir adres olmayı başardı.

Bu denli kalabalık ve dolayısıyla çok farklı mesleki, kuramsal ve kurumsal angajmana sahip heterojen bir kitlenin ortak biçimde takip ettiği bir platform olabilmenin çok özel sırları olsa gerek. Ya da belki her şey pek aşikârdır: Tüm çeşitlilik ve farklılıkları bir arada tutabilen demokratik bir ortam, görünürdeki farklılıkların aslında son tahlilde insanı ve ruhsallığını anlamak güdüsünde “bir”leştiğine dair bilgelik; alanın güncelliğini yansıtan zengin bir içerik; alışverişin, paylaşmanın, danışabilmenin, iletişim içinde olmanın ve tartışabilmenin hepimizi zenginleştirdiğine dair farkındalık ve ortak zemini güvence altına alan insani, mesleki ve etik bir çerçeve.

Ancak tüm bu saydıklarımıza Sayın Yavuz Erten’in sağduyulu, insancıl ve güven veren varlığını eklemek bir vefa borcu olmalı. Kendisine şimdiye dek sarfettiği tüm emekleri için ve Psiko-Alan moderatörleri olarak bizlere duyduğu güven adına derin şükranlarımızı sunuyoruz.

Psiko-alan e-mail listesi ve www.psiko-alan.com sitesi İçgörü Listesi ve www.icgoru.com sitesinin değerli mirasına sadık kalmakla yetinmeyecek, getireceği yeniliklerle asıl olarak o ruha layık olmaya çalışacaktır. Yeni bir yılda yeniden merhaba!

Sevgi ve saygılarımızla,

Psiko-alan Listesi Moderatörleri

Paylaş: